In English

Densify Gothenburg: with mixed-use building design

Yuchen Zhang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162355

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek