In English

Comparing Inferred Preferential Gene-Tissue Relationships in Human and Other Species

Shanmukha Sampath Padmanabhuni
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 36 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162334

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek