In English

Spectral and probabilistic methods inplanted random graphs models

Anders Martinsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 38 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162313

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek