In English

CFD simulation and validation of downdraft pottery furnace - Numerical study of heat and mass transfer phenomena, radiation and evaporation

Carl Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162294

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek