In English

Utveckling av ett hjälpmedelskoncept som underlättar självkatetrisering för män

Alma Ivarsson ; Hanna Simonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-08-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162236

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek