In English

Generic Standard Features - Identifying, Classifying and Compiling Component Features in a Wiki and iOS App

Ekbäck Johan ; Robin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162120

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek