In English

Development of a user-centred gaming headset

Malin Wemanis ; Arvid Pålsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-17. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 162094

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek