In English

Betydelsen av utvärderingar inom byggbranschen

Carl Rosell ; Björn Sjölander ; Christian Månsson ; Johanna Hanson ; Shanna Moen Bondesson ; Fredrik Engström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-19, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161843

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek