In English

Konkurensfördelar genom Business Model Innovation - en fallstudie av GreenDrive AB

Anna Engström ; Emmy Stenqvist Karlsson ; Daniel Warme ; Arez Arazu ; Johanna Bjarsch Follin ; Marika Källman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-18, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161838

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek