In English

Svinn inom brödindustrin - materialförluster i försörjningskedjan

Lina Johansson ; Jacob Lindberg ; Josefin Bertilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-16, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161834

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek