In English

Påverkansfaktorer vid innovationsspridning - en studie om hur Dryvent Solutions AB kan påverka sin produkts spridningshastighet

Oscar Brodefors ; Henrik Sköld ; Daniel Pelvén ; Markus Svanström ; Camilla Vachet ; Karl Lawenius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-15, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161833

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek