In English

Fyllnadsgrad inom väg- och flygtransport - en studie av möjliga åtgärder för att öka fyllnadsgraden

Wilhelm Forser ; Johan Egnell ; Linnea Hansson ; Laban Dahlberg Cramér ; Sandra Granberg ; Michaela Schutz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-14, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161831

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek