In English

Ökad tillgänglighet på en kirurgavdelning - verksamhetsutveckling inom sjukvården utifrån lean-principer

Louise Sandén ; Taraneh Vosough ; Viktor Widerberg ; Robert Svensson ; Carina Iversen ; Linnéa Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-13, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161827

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek