In English

Formation of an internationalization strategy - a case study of a startup software company

Madeleine Gilborne ; Niklas Fredriksson ; Johannes Edlund Schygge ; Jesper Wikberg ; Erik Eklöw ; Robin Feng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-12, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16. Den ändrades senast 2012-08-16

CPL ID: 161824

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek