In English

Internationaliseringsprocessen för små företag - en undersökning av Acosense AB´s förutsättningar inom den tyska pappers- och massaindustrin

Per Gärtner Härdfeldt ; Jonas Enlund ; Asma Tantawi ; Alexandra Hultgren ; Henrik Dalman ; Alexander McHugh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-11, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161822

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek