In English

Accelerating success: a study of seed accelerators and their defining characteristics

Samuel Petersson ; Viktor Mårdström ; Alexander Fornell ; Victor Westergård ; Gustav Larsson ; Lisa Barrehag
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-10, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161790

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek