In English

Cultured meat - en studie över möjligheter för kommersialisering av odlat kött

Maria Landqvist ; Anna Rowland ; Erik Jönsson ; Anton Karling ; Filip Askviken ; Sandra Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-09, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16. Den ändrades senast 2016-11-16

CPL ID: 161780

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek