In English

How to strengthen a network position within the mobile phone industry - A field study of Uddeholms AB

Anna Forshufvud ; Eleonor Hjalmarsson ; Therese Tellstedt ; Mikaela Bartoll ; Paulina Wallentin Andersson ; Julia Sandén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-08, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16. Den ändrades senast 2013-10-14

CPL ID: 161772

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek