In English

SKF´s sustainability services on the Swedish aftermarket - the customer demand and suggestions on how the services should be packaged, promoted and sold

Patrik Nygren ; Rehan Butt ; David Fallgren ; Gabriella Hegardt Ullberg ; Martin Bäckman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-07, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161767

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek