In English

Processförbättringar av patientrekrytering - en studie i hur rekryteringen av patienter kan förbättras på Utbildningskliniken för Vuxenvård

Rickard Wiberg ; Patrik Sandvik ; Malin Björk ; Joanna Broniewicz ; Natalie Persson Gutierrez ; Alja Talovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-06, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161764

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek