In English

En storbanks internsupport - kartläggning och problemanalys av kvalitetsbrister

Eric Bengtsson ; Jennie Granberg ; Nils Åsheim ; Andrea Birch-Jensen ; Jesper Gunnerling ; Mikael Berg Åkerhielm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-05, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161743

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek