In English

Utveckling av marknadsstrategi för Rejlers Ingenjörer AB

Richard Mårtensson ; Emma Zetterholm ; Johan Ivarsson ; Linnea Hemdal ; Caroline Klemming ; Ellen Ahl
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-04, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16.

CPL ID: 161739

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek