In English

Spelifiering - spela spel och skapa värde

Gustav Mellgren ; Eva Andersson ; Patrik Ackerfors ; Richard Anvell ; Anton Holm ; Johan Westlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-03, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16. Den ändrades senast 2012-08-16

CPL ID: 161735

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek