In English

Produktionseffektivitet i Volvo Car Corporations monteringsfabrik i Torslanda

Frank Eriksson Barman ; Richard Dumont ; Anders Jutback ; Lars Lind ; Andreas Håkansson ; Gustaf Savin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-02, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]