In English

Conditions for adoption of mobile payments among merchants in Tanzania - A qualitative study conducted in Dar es Salaam

Rikard Andersson ; Emil Nyström ; Christoffer Kjernald ; Markus Ulenius ; Erik Olesund ; Peter Stegersjö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-12-01, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2012-08-16. Den ändrades senast 2012-08-16

CPL ID: 161727

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek