In English

Development of a Future Hood Concept Facilitating Daily Maintenance and Increased Perceived Quality

Alexander Höckert Jadeborn ; Gabriel Uyanik
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161584

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek