In English

Improved adhesion of polyolefin laminates to textiles using new plasma technology

Markus Björkman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161579

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek