In English

A study of the heavy metal extraction process using emulsion liquid membranes

Rose Fassihi ; Sanna Björkegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: emulsion liquid membrane, palm oil, hexavalent chromium, pentavalent arsenic, TOMAC, ionic liquid, green chemistryPublikationen registrerades 2012-08-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161570

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek