In English

Project Managers’ Role in Sustainable Building Process

Mahvin Delnavaz
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:30, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: sustainable development, sustainable construction, sustainable buildings, green buildings, sustainable building process, project managers, project managers’ rolePublikationen registrerades 2012-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161485

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek