In English

Våta toalettsystem med urinsortering - driftstudier ocg utvärdering med livscykelanalys i Södra Valsängs ekoby

A-S. Jernlid ; K. Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]