In English

Försök med biologisk nedbrytning av oljehaltigt industrislam genom kompostering med hästgödsel.

Morgan Fröling
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1996.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Oljehaltigt avfall utgör en stor andel av den totala mängden miljöfarligt avfall. I denna rapport beskrivs försök att behandla oljehaltigt avfall genom kompostering.

Nyckelord: miljöfarligt avfall, oljeavfall, biologisk behandling, kompostering