In English

Hydrodynamiska laster på flexibla konstruktioner. En jämförelse av snittkrafter i en fiskodlingsanläggning för tre olika beräkningsmetoder.

J. Berg ; C. Holmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161469

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek