In English

Hydrodynamiska laster på flexibla konstruktioner. En jämförelse av snittkrafter i en fiskodlingsanläggning för tre olika beräkningsmetoder.

J. Berg ; C. Holmqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]