In English

Hydrodynamiska krafter på en lång platta i oscillerande tvärströmning : en numerisk och experimentall studie

Anders Bryngelsson ; Anders Tenstam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161467

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek