In English

Svenljunga Avloppsreningsverk. Behandling av industriellt och kommunalt avloppsvatten.

T. Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]