In English

Mätmetoder för bionedbrytbart organiskt kol i vatten (BDOC).

A. Bergman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1995.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161464

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek