In English

Beräkning av bindningsenergier i atomära system med Bi2Te3 och SiO2 – Simuleringar med täthetsfunktionalteori

Energy calculations in atomic-scale systems containing Bi2Te3 and SiO2 – Simulations with Density Functional Theory

Adam Arvidsson ; Alexander Liljeblad ; Fredrik Espegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Density functional theory, topological insulatorsPublikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 161376

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek