In English

Vågdämpningsförmåga hos flytande rektangulära vågbrytare.

T. Bähr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1993.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161368

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek