In English

Den hydrologiska modellen NAM. Kalibreringsperiodens inverkan på modellparametrar och verifieringsresultat.

A-M. Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1992.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161367

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek