In English

Grafisk presentation av utdata av datorprogrammet MODEX.

F. Herrera
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1991.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161364

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek