In English

Strömningssimulering i en dagvattendamm - Verifierad FE-analys i FIDAP.

Jonas German ; H. Kant
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161359

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek