In English

Sanering av oljeförorenad jord - en fallstudie

H. Ekman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1997.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161355

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek