In English

Tillförlitlighet hos trafikolycksklassificering

L. Ojeil ; S. Rosenqvist ; H. Treslow
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161351

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek