In English

Testplattform för nätverks-RTK i syfte att ge en rikstäckande GPS-tjänst med centimeternoggrannhet

J. Samsioe ; B. Öhman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161348

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek