In English

Testplattform för nätverks-RTK i syfte att ge en rikstäckande GPS-tjänst med centimeternoggrannhet

J. Samsioe ; B. Öhman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2000.
[Examensarbete på avancerad nivå]