In English

Närkes Svartå - Tillrinning till svartån under perioden 1945-77

A Genne ; C-H. Bohman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 1981.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161345

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek