In English

Investigations of micromixing - In Alfa Laval's ART plate reactors

Erik Tunestål
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161334

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek