In English

Störningar i byggprocessen En intervjustudie på fyra byggprojekt

Johan Hedling ; Arvid Lindgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-73, 2012.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2012-08-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 161326

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek