In English

Allélänken : A study of the possibility and the potential effects of a tramway tunnel construction in Gothenburg city

MARTIN RUDOLPHI
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:11, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]