In English

Hummingbird - Tweet till elektronisk dörrskylt

Andreas Åkesson ; Jakob Kallin ; Anton Svensson ; Lars Tidstam ; Fredrik Brosser ; Kim Burgestrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 81 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Den här rapporten beskriver utvecklingen av en prototyp till ett system, Hummingbird, som låter användaren uppdatera en trådlös dörrskylt varifrån som helst, via mikrobloggtjänsten Twitter. Systemet har utvecklats som ett kandidatarbete vid Data- och IT-institutionen vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. Projektgruppen har bestått av sex teknikstuderande från Chalmers och Göteborgs Universitet.

Resultatet är ett fungerande system bestående av två delar: en dörrskylt med display samt en basstation som hämtar meddelanden från Twitter. Skylten och basstationen kommunicerar via en radiolänk.

Projektets huvudsakliga fokus ligger på energieffektivitet hos skylten. Även användarvänlighet och robusta kommunikationsprotokoll har prioriterats. Som en del i projektets fokus på energieffektivitet har tekniker för strömsnåla displayer, radiokommunikationsmoduler och microcontrollerplattformar undersökts och använts. Användarvänligheten ligger i skyltens trådlöshet, enkla konfigurering, samt dess fysiska dimensioner som möjliggör enkel montering på en dörr eller vägg. Slutligen ges systemet robusthet av pålitliga kommunikationsprotokoll för nätverk och radiolänk mellan basstation och skylt.Publikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161310

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek