In English

Aktieanalys - Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm

Marcus Laurila ; Per Larsson ; Alexei Olatov ; Eric Lundgren ; Victor Nithander ; Emil Söderquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 63 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Den här rapporten undersöker möjligheterna att analysera Nasdaq OMX Nordic Stockholm genom att kombinera flertalet olika analysmetoder. Vi utvecklade ett komplett automatiskt förutsägnings- och handelssystem bestående av fundamental analys, neurala nätverk, samt klassisk teknisk analys. Det här systemet visar att trots att ingen av dessa metoder var särskilt framgångsrika individuellt så kunde en kombination av alla tre påvisa utmärkta resultat.Publikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161306

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek