In English

ChalmersAppen - en Androidbaserad mobilapplikation för studenter vid Chalmers tekniska högskola

Kajsa Lindberg ; Mikael Fagerström ; Michael Rybacki ; Daniel Tell ; Michael Jasinski ; Kenan Babic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. 70 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver utvecklingen av ChalmersAppen, en applikation för smarttelefoner med operativsystemet Android. Studenter på Chalmers tekniska högskola har behov av att nå flera olika webbsidor på Internet. Med tanke på att smarttelefoner ökar bland studenter kan studietiden underlättas med hjälp av en applikation som samlar den viktigaste informationen från de mest använda webbsidorna på ett ställe. Målet med ChalmersAppen var att den skulle utföra denna uppgift och vara användarvänlig.

Som underlag till framtagandet av applikationen genomfördes en enkätundersökning bland studenterna. Undersökningen visade att det fanns intresse för en sådan applikation och vilka funktioner som var viktigast att ha med. Resultatet användes som riktlinjer för design och implementation av en första version av applikationen.

Kandidatrapporten beskriver vidare hur implementationen av funktionerna har gått till samt hur resultatet av applikationen blev. Svårighetsgraden på implementationen varierade och på grund av en del motgångar kunde ett fåtal funktioner inte slutföras på det sätt som önskades. Ett av delsyftena med kandidatarbetet var att applikationen skulle lämnas över till tredje part för vidareutveckling samt eventuellt lanseras på Google Play.Publikationen registrerades 2012-08-09.

CPL ID: 161304

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek